Excite Movies
When Marnie Was There When Marnie Was There  

showtimes

[external site]
Starring: Sara Takatsuki, Kasumi Armura, Nanako Matsushima, Susumu Terajima, Toshie Negishi, Ryoko Moriyama, Kazuko Yoshiyuki, Hitomi Kuroki
Directed by: Hiromasa Yonebayashi
Produced by: Yoshiaki Nishimura, Koji Hoshino
Written by:
Genre: Anime, Drama, Fantasy, Mystery
MPAA rating: PG
Runtime: 103 minutes
Release date:   Jul 19, 2014